Crop certificering

cropcerti-kleur

Steeds vaker besluiten ondernemingen alleen nog personeel in te lenen van of werk uit te besteden aan gecertificeerde bedrijven. Wilt u uw klanten verzekeren dat u een betrouwbare en capabele partner bent? Meld u dan aan voor een controle en behaal het certificaat hiervoor.

CROP certificering controleert op een snelle en efficiënte wijze of uw organisatie (nog) voldoet aan de eisen die de verschillende normeringen stellen. U kunt rekenen op onze professionele en kwalitatief goede ondersteuning. CROP certificering benadrukt het belang van het objectief, onafhankelijk en onpartijdig uitvoeren van inspectie-activiteiten en het voorkomen van belangenconflicten. CROP certificering ziet hierop toe onder andere door naleving van het protocol onafhankelijkheidswaarborging inspectie-instellingen.